Slávnostné otváranie Kultúrnej besedy - 25. 9. 2009

Slávnostné otváranie Kultúrnej besedy
25. 9. 2009

Slávnostné otváranie Kultúrnej besedy 25. 9. 2009

Slávnostné otváranie Kultúrnej besedy
25. 9. 2009

Slávnostné otváranie Kultúrnej besedy 25. 9. 2009

Slávnostné otváranie Kultúrnej besedy
25. 9. 2009

Slávnostné otváranie Kultúrnej besedy 25. 9. 2009

Slávnostné otváranie Kultúrnej besedy
25. 9. 2009

Slávnostné otváranie Kultúrnej besedy 25. 9. 2009

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.