Hodové zábavy v Kolačíne 2017

DHZ Kolačín vás srdečne pozýva na HODOVÉ ZÁBAVY
Piatok 18.augusta 2017 od 19:00 v KD Kolačín
Nedeľa 20. augusta 2017 od 19:00 v KD Kolačín
Do tanca hrá hudobná skupina IMPERIAL  
Vstupné: 2€
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.