Nová Dubnica Invest, s.r.o.

Spoločnosť založená za účelom vykonávania niektorých činností súvisiacich s rozvojom mesta Nová Dubnica (prípravné činnosti pri inžiniersko-investorskej činnosti, poradenskú a sprostredkovateľskú činnosť, zabezpečovanie činností pri budovaní technickej infraštruktúry a podobne).

Časozberné video výstavby Kúpaliska LETKA

Pozrite si časozberné video výstavby Kúpaliska LETKA, ktoré bolo oficiálne otvorené dňa 17.07.2017. Video má dĺžku 1:43 min. a zachytáva práce
od 30.03.2017 do 14.07.2017.

POZRI VIDEO

Oznam - predaj pamätnej mince

Latest Products Image
Latest Products Image

Oznamujeme občanom, že od 7.6. 2017 sa na Mestskom úrade bude predávať strieborná pamätná minca mesta Nová Dubnica.
Cena mince je 69 euro s DPH.
Rezervácia na tel. čísle 0902 798 010.

Na predaj je určených už len 116 kusov.

O NÁS

Spoločnosť vznikla dňa 23.07.2008 vykonaním zápisu do Obchodného registra a bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.04.2009.

Latest Products Image

Mesto Nová Dubnica

Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti je Mesto Nová Dubnica so sídlom Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 44 215 673, DIČ: 2022665898.
Orgánmi obchodnej spoločnosti je valné zhromaždenie; dozorná rada zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva a konatelia spoločnosti, ktorých vymenovalo valné zhromaždenie spoločnosti.

Latest Products Image

Obytná zóna Dlhé Diely

V rokoch 2012 - 2015 spoločnosť vybudovala komplexne všetky inžinierske siete pre vznik novej Obytnej zóny Dlhé Diely, v ktorej sa dnes nachádzajú štyri bytové domy. Obytnú zónu tvorí aj individuálna bytová výstavba s počtom 42 rodinných domov.

Latest Products Image

Letné kúpaliskoNová Dubnica

V roku 2016 začala spoločnosť postupne pracovať na realizácii projektu letného kúpaliska. Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj projektovej dokumentácie našej spoločnosti. Na základe vydaného stavebného povolenia, prevodu práv zo stavebného povolenia a výsledku obstarávania sa v polovici februára začala realizácia prvých objektov letného kúpaliska.

VLASTNÍK SPOLOČNOSTI

Uznesením č. 12 Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici zo dňa 28.04.2008 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom na ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, so 100%-nou účasťou mesta.

SLUŽBY

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. má zapísané v Obchodnom registri nasledujúce predmety činností:

 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby,
 • prenájom hnuteľných vecí,
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • leasingová činnosť,
 • prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov,
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov,
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
 • uskutočnenie stavieb a ich zmien,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť),
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
 • prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.


KONTAKT

Kontaktné, fakturačné a iné údaje spoločnosti


Názovspoločnosti

Nová Dubnica Invest, s.r.o.,
IČO: 44 215 673
DIČ: 2022665898
IČ DPH: SK2022665898
Štatutárni zástupcovia spoločnosti:
Ing. Ján Krumpolec
Ing. Eva Lackovičová

Adresaspoločnosti

Nová Dubnica Invest, s.r.o.,
Topoľova 781,
018 51 Nová Dubnica,
Slovenská republika

Kontakspoločnosti

Email: ndcainvest@gmail.com
Mobil 1: 0918 323273
Mobil 2: 0918 323274

Top