Nová Dubnica Invest, s.r.o.

Spoločnosť založená za účelom vykonávania niektorých činností súvisiacich s rozvojom mesta Nová Dubnica (prípravné činnosti pri inžiniersko-investorskej činnosti, poradenskú a sprostredkovateľskú činnosť, zabezpečovanie činností pri budovaní technickej infraštruktúry a podobne).

Časozberné video výstavby Kúpaliska LETKA

Pozrite si časozberné video výstavby Kúpaliska LETKA, ktoré bolo oficiálne otvorené dňa 17.07.2017. Video má dĺžku 1:43 min. a zachytáva práce
od 30.03.2017 do 14.07.2017.

POZRI VIDEO

O NÁS

Spoločnosť vznikla dňa 23.07.2008 vykonaním zápisu do Obchodného registra a bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.04.2009.

Latest Products Image

Mesto Nová Dubnica

Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti je Mesto Nová Dubnica so sídlom Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 44 215 673, DIČ: 2022665898.
Orgánmi obchodnej spoločnosti je valné zhromaždenie; dozorná rada zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva a konatelia spoločnosti, ktorých vymenovalo valné zhromaždenie spoločnosti.

Latest Products Image

Obytná zóna Dlhé Diely

V rokoch 2012 - 2015 spoločnosť vybudovala komplexne všetky inžinierske siete pre vznik novej Obytnej zóny Dlhé Diely, v ktorej sa dnes nachádzajú štyri bytové domy. Obytnú zónu tvorí aj individuálna bytová výstavba s počtom 42 rodinných domov.

Latest Products Image

Letné kúpaliskoNová Dubnica

V roku 2016 začala spoločnosť postupne pracovať na realizácii projektu letného kúpaliska. Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj projektovej dokumentácie našej spoločnosti. Na základe vydaného stavebného povolenia, prevodu práv zo stavebného povolenia a výsledku obstarávania sa v polovici februára začala realizácia prvých objektov letného kúpaliska.

VLASTNÍK SPOLOČNOSTI

Uznesením č. 12 Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici zo dňa 28.04.2008 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom na ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, so 100%-nou účasťou mesta.

SLUŽBY

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. má zapísané v Obchodnom registri nasledujúce predmety činností:

 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby,
 • prenájom hnuteľných vecí,
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • leasingová činnosť,
 • prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov,
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov,
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
 • uskutočnenie stavieb a ich zmien,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť),
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
 • prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.


KONTAKT

Kontaktné, fakturačné a iné údaje spoločnosti


Názovspoločnosti

Nová Dubnica Invest, s.r.o.,
IČO: 44 215 673
DIČ: 2022665898
IČ DPH: SK2022665898
Štatutárni zástupcovia spoločnosti:
Ing. Ján Krumpolec
Ing. Eva Lackovičová

Adresaspoločnosti

Nová Dubnica Invest, s.r.o.,
Topoľova 781,
018 51 Nová Dubnica,
Slovenská republika

Kontakspoločnosti

Email: ndcainvest@gmail.com
Mobil 1: 0918 323273
Mobil 2: 0918 323274

Top