Jarný zvoz konárov z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín 2018


Mesto Nová Dubnica - Mestský úrad oznamuje občanom, že v dňoch 12.3. – 16.3.2018 sa uskutoční jarný zvoz konárov
z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín. Konáre vykladajte 1 deň pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m dĺžky),
budú sa nám ľahšie nakladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte iný odpad! Prispejete tak
k rýchlemu odvozu a lepšej čistote priestranstiev pred domami. Ďakujeme!

Zber sa uskutoční nasledovne:

12.3. (pondelok): Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka,
13.3. (utorok): A. Ľ.Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, J.G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová
14.3. (streda): M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,
                         Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé diely
15.3. (štvrtok): Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska
16.3. (piatok): ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.