Jarný zvoz objemného odpadu od bytových domov v meste
Mesto Nová Dubnica - Mestský úrad oznamuje občanom, že v dňoch 08.03. – 12.03.2021
sa uskutoční jarný zvoz objemného odpadu od bytových domov v meste.
Prosíme občanov, aby objemný odpad ukladali ku kontajnerom vždy len 1 deň pred
termínom odvozu objemného odpadu, najneskôr do 6:00 hod. v deň vývozu odpadu.
Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom meste. Neznečisťujte odpadom trávniky
v okolí!


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.