Jarný zvoz odpadu z garáží 2018Mesto Nová Dubnica - oddelenie životného prostredia oznamuje vlastníkom  
a užívateľom garážií, že Jarný zvoz objemného odpadu z garážií v meste sa
uskutoční v dňoch 12.2.-13.2.2018.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.