Jarný zvoz odpadu z garáží 2021Mesto Nová Dubnica - oddelenie životného prostredia oznamuje vlastníkom  
a užívateľom garážií, že Jarný zvoz objemného odpadu z garážií v meste sa

uskutoční v dňoch 25.03.2021 - 26.03.2021. Odpad je potrebné vyložiť pred
svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7:00 hod!
 
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.