Dni mesta 2018


DNI MESTA NOVÁ DUBNICA 2018

             OSLAVY 61. VÝROČIA OD ZALOŽENIA NOVEJ DUBNICE                    


 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.