Ľadové kráľovstvo – FROZENĽadové kráľovstvo – FROZEN

4.3. 2018 od 15:00, vestibul kina Panorex Nová Dubnica , tvorivé dielne, skákací hrad
                    o 17:00 – kino Panorex, predstavenie ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO – FROZEN

Vstupné: 10€
Predpredaj vstupeniek- oddelenie kultúry sÚ nová Dubnica, tel. 0424433484, kl. 110,112
e-mail: kebiskova@novadubnica.skSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.