Mesto Nová Dubnica má sčítaných viac ako 70 percent obyvateľov

V utorok  16. marca 2021 bolo v odpoludňajších hodinách v našom meste
sčítaných 72,31 % obyvateľov. Sčítaní sú nielen obyvatelia v rodinných
domoch, ale kompletne sčítaní sú obyvatelia aj vo viacerých obytných
budovách.  Ak ste sa ešte sami nesčítali, máte na to čas do konca marca 2021.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.