TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.

Kontakty

 

Konateľ: Bc. Pavol Pažítka


Riaditeľ: Ľubomír Galovič

 

Adresa
Topoľova 781/5, 018 51 Nová Dubnica
Telefón
042/4432326
E-mail
tekos@tekos.sk
Web
http://www.tekos.sk/

 

 

Ponúkané služby

  • zimná a letná údržba vozoviek cestných komunikácií a chodníkov ( odhŕňanie snehu, kropenie a zametanie ), drobné opravy ciest a chodníkov
  • zakladanie a rekultivácia porastov
  • záhradnícke a sadovnícke práce, údržba zelene
  • demolácie a zemné práce
  • prípravné práce na stavbu
  • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  • cestná nákladná doprava
  • elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia
  • nakladanie s nebezpečným odpadom - prevádzkovanie zberného miesta
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.