Oznam - Kúpalisko LETKA - OTVORENÉ

 
Nová Dubnica Invest, s.r.o. ako prevádzkovateľ kúpaliska LETKA, oznamuje  
občanom, že kúpalisko Letka v Novej Dubnici  je O T V O R E N É . 
Tešíme sa na Vás.      

Bližšie informácie...
 
 
Na kúpalisku LETKA - NIE JE MOŽNÉ PLATIŤ KARTOU !!!!

Platenie v areáli kúpaliska je možné len kreditom z elektronického náramku.
Kredit je možné dobiť len v pokladni kúpaliska LETKA.

DEPOZIT ZA NÁRAMOK 3€!!!!! (platí sa k vstupnému)

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.