OZNAM - Kúpalisko LETKA - Otvorené


Nová Dubnica Invest, s.r.o. ako prevádzkovateľ kúpaliska LETKA, oznamuje
návštevníkom, že z dôvodu nepriaznivého počasia bude kúpalisko Letka
v dňa 21. 07. 2018 t.j. sobota  OT V O R E N É  .

Tešíme sa na Vás !
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.