OZNAM - Kúpalisko LETKA - Zatvorené pre nepriaznivé počasie


Nová Dubnica Invest, s.r.o. ako prevádzkovateľ kúpaliska LETKA, oznamuje
občanom, že z dôvodu nepriaznivého počasia bude kúpalisko Letka
Z A T V O R E N É  dňa 28.08. 2017 .

Ďakujeme za porozumenie.
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.