Oznam - zberný dvor 2017Oznamujeme občanom, že drobný stavebný odpad (DSO) je možné na zbernom dvore odovzdať
najneskôr 30 min. pred jeho zatvorením, teda:

Pondelok     06:00 – 13:30
Utorok          06:00 – 13:30
Streda          06:00 – 15:30
Štvrtok         06:00 – 13:30
Piatok          06:00 – 13:30
Sobota        09:00 – 12:30

Neskôr privezený DSO už nebude správcami zberného dvora prevzatý. Dôvodom je spoplatnenie
DSO a časovo náročné úkony s tým spojené.Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.