Prijímacie konanie na Bc. štúdium Vyučbového strediska STU MTF Dubnica nad Váhom


MATERIÁLOVO TECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU - VÝUČBOVÉ STREDISKO
DUBNICA NAD VÁHOM, oznamuje uchádzačom o štúdium že termín príjmania
prihlášok na Bc. štúdium bude do 31. marca 2021. Štúdium je bezplatné
v štandarnej dĺžke aj popri zamestnaní. Bližšie info na www.mtf.stuba.sk,
alebo na tel. č. : 0918/646 064

 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.