Prijmeme do pracovného pomeru od septembra 2017 učiteľa/učiteľku


Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica prijme do pracovného pomeru od septembra 2017
učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou: matematika – fyzika alebo matematika – chémia.
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu: Základná škola,
Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica alebo mailom na: zsjk@zsjk.sk
Ďalšie informácie telefonicky na tel.č. 042/4433642, mobil: 0911 410421.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.