Príležitostné predajné trhy_September 2017


Mesto Nová Dubnica poriada dňa 1. septembra 2017 na Mierovom námestí v
čase od 7:00 h. do 15:00 hod. príležitostné predajné trhy.

    Poplatky za trhové miesta :

- predajný stánok šírka 1 m                          8,00 €  /  deň   
- predajný stánok šírka 2 m                         16,00 €  /  deň             
- predajný stánok šírka 3 m                         24,00 €  /  deň  
    
    Motorové vozidlá :

- osobné motorové vozidlo                            5,00 €  /  deň
- nákladné auto                                         20,00 €  /  deň
- príplatok za prípojku elektrickej energie v počte 1 ks na 1 deň je 5,00 €.


K vybaveniu povolenia je potrebné doložiť :

  • živnostenský list, alebo potvrdenie obecného, resp. mestského úradu,
 
  • fotokópiu strany „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektr. registr. pokladnice,
na ktorej je daňový kód pokladnice, alebo Čestné vyhlásenie, že predávajúci nie
je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu.


    Bližšie informácie Vám poskytne oddelenie kultúry a športu MsÚ  na č. t. 042-4433484  kl. 110,112.
V prípade záujmu  je  potrebné  prihlásiť  sa  osobne  na  oddelení kultúry a športu MsÚ v  Novej
Dubnici  od 21. do 25.augusta 2017 v  pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 h. (Trenčianska ulica 45/41).

V súvislosti s konaním trhov  bude 1. septembra 2017  v čase od 5:00 do 16:00 h. pre dopravu uzatvorená
severná časť Mierového námestia a časť Ulice Petra Jilemnického za križovatkou k hotelu Dynamic po Ulicu
Janka Kráľa.

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase konania trhov neparkovali svoje vozidlá v menovaných
lokalitách.Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.