Profil verejného obstarávateľa

Mesto Nová Dubnica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


                                                 Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:Názov: Mesto Nová Dubnica
IČO:      00 317 586

 

 

Adresa: Mesto Nová Dubnica
               Trenčianska 45 / 41
               018 51  Nová Dubnica

 

Kontakt:
tel:    +421 42 44 335 24
fax:   +421 42 44 319 19
e-mail:  msu
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.