PROSÍME, PODPORTE NÁS!

Projekt UČME DETI INAK!- Montessori vzdelávanie pod holým nebom našej materskej školy bol v programe
„Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený medzi 3 najlepšie v regióne a má šancu vyhrať  
sumu 1300 Eur. V termíne od 7.5.2018 - 4.6.2018 - Ak nakúpite v obchode TESCO dostanete 1 hlasovací  
žetón. Žetón vhodíte do boxu podľa toho aký projekt chcete podporiť.
 
Pomôžte deťom :

Vybaviť školský dvor prvkami Montessori pedagogiky, senzorickým chodníkom.
Vytvoríme pre deti slobodný priestor plný túžby objavovať, skúmať a skúšať.
Každé dieťa si nájde svoje miesto, kde môže rozvíjať svoje nadanie (výtvarný kútik, hudobný kútik, prírodovedný
kútik so záhradkou i relaxačný kútik)

ĎAKUJEME ZA PODPORU

Materská škola P. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica - jej pracoviská a VAŠE DETI


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.