Rekonštrukcia MŠ

Zníženie energetickej náročnosti Materská škola

Petra Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská

Nová Dubnica

 

 

Vďaka projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materská škola Petra Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská Nová Dubnica“ sa zrekonštruovali všetky tri pracoviská Materskej školy – Komenského sady, Kukučínova a Petra Jilemnického. Zateplili sa budovy, vymenili sa okná, zrekonštruovali sa strechy, čím sa dosiahne cieľ projektu – zníženie nákladov na energie. Celkové výdavky projektu boli 902 212,07 eur, z čoho 857 101,47 eur bolo financovaných z eurofondov a Mesto Nová Dubnica zo svojho rozpočtu spolufinancovalo projekt vo výške 45 110,60 eur.

Súčasne sa zrekonštruovala elektroinštalácia a zdravotechnické vybavenie. Taktiež sa vykonala regulácia vykurovania. Tieto práce vo výške 293 872,52 eur sa financovali z rozpočtu mesta.

Projekt sa realizoval 12 mesiacov, v termíne od júna 2009 do júna 2010.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Investície do Vašej budúcnosti“
www.ropka.sk

Fotogaléria

Zrekonštruované objekty materskej školy

Zrekonštruované objekty materskej školy

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.