Mestské zastupiteľstvo


E-mail
augustinova@novadubnica.sk
E-mail
bezdeda@novadubnica.sk
   
E-mail
@novadubnica.sk

E-mail
@novadubnica.sk

   
E-mail
@novadubnica.sk
E-mail
cucik@novadubnica.sk
   
E-mail
dvorsky@novadubnica.sk
E-mail
holba@novadubnica.sk
   
E-mail
jaroslav.marusinec@novadubnica.sk
E-mail
pazitka@novadubnica.sk
   
E-mail
@novadubnica.sk
E-mail
@novadubnica.sk
   
E-mail
@novadubnica.sk
E-mail
@novadubnica.sk
   
 
E-mail
zemko@novadubnica.sk
 
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.