Súkromná základná škola a Súkromná základná umelecká škola


PaedDr. Jana Kramárováriaditeľka školy

 

 

Kontakty

 

Adresa
SNP 96/366, 018 51 Nová Dubnica
Telefón
042/4433 335
E-mail
skoladokoran@szm.sk
Web
http://www.szsndca.edupage.org/

 

 

Samostatný právny subjekt zriadený OZ EDEN

Súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.