UT_Zámer-prenechanie do nájmu NP v budove súp. č. 88 ... HATO Combat Accademy, o.z._03_04_18

UT_Zámer-prenechanie do nájmu NP v budove súp. č. 88 ... HATO Combat Accademy, o.z._03_04_18
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.