UT_Zámer-odpredaj pozemkov na ul. Slobody vo Veľkom Kolačíne Irene Dianovej_06_04_21

UT_Zámer-odpredaj pozemkov na ul. Slobody vo Veľkom Kolačíne Irene Dianovej_06_04_21


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.