Uznesenie vlády Slovenskej republiky_16_12_2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804 zo 16. decembra 2020
k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa
čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.