Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2002 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2002

o školských obvodoch v meste Nová Dubnica


Účinné od : 15.07.2002

Zverejnené od: 01.07.2002
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2001 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2001

o doplnení a zmene VZN č. 8/1994 - O záväzných častiach Územného plánu
- sídelného útvaru Mesta Nová Dubnica (Zmena č. 4 schváleného Územného plánu Mesta Nová Dubnica)


Účinné od : 15.11.2001

Zverejnené od: 30.10.2001
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2001 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2001

o doplnení a zmene VZN č. 8/1994 o záväzných častiach Územného plánu


Účinné od : 04.04.2001

Zverejnené od: 05.03.2001
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/1994 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/1994

o záväzných častiach územného plánu – sídelného útvaru mesta Nová Dubnica


Účinné od : 24.11.1994

Zverejnené od: 09.11.1994
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/1992 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/1992

o zákaze používania pitnej vody na polievanie záhrad a umývanie áut


Účinné od : 15.07.1992

Zverejnené od: 30.06.1992
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.