Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2014 

ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 15.04.2014

Zverejnené od: 31.03.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 Mesta Nová Dubnica


VZN č.10/2013

O nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 16.07.2013

Zverejnené od: 16.07.2013
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 09/2013

O doplnení a zmene ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 16.07.2013

Zverejnené od: 16.07.2013
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy  a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica


Účinné od : 01.06.2013

Zverejnené od: 01.06.2013
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2013

Prevádzkový poriadok pohrebísk


Účinné od : 10.05.2013

Zverejnené od: 31.05.2013
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č.3/2013

o doplnení a zmene VZN č.5/2005 o Mestskej polícii mesta Nová Dubnica


Účinné od : 11.05.2013

Zverejnené od: 26.04.2013
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č.2/2013

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu zóny Dlhé Diely v Novej Dubnica

Príloha
Príloha
Príloha
Príloha  Účinné od : 10.05.2013

Zverejnené od: 25.04.2013
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2013

O zrušení VZN č. 01/1992 o územnom rozvoji a architektúre mesta a o zrušení VZN č. 09/2008Účinné od : 05.04.2013

Zverejnené od: 22.03.2013
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 Mesta Nová Dubnica


VZN č. 12/2012

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica
Účinné od : 29.12.2012

Zverejnené od: 14.12.2012
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2012 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2012

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v meste Nová DubnicaÚčinné od : 01.11.2012

Zverejnené od: 25.09.2012
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.