Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2014

o vyhradení plochy na vylepovanie  predvolebných plagátov


Účinné od : 15.04.2014
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.