Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2009 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2009

o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nová DubnicaÚčinné od : 13.07.2009
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.