Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2014

o ZaD c.1 UPN Zony Dlhe diely v Novej Dubnici


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.