Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2012 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2012

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v meste Nová DubnicaÚčinné od : 01.11.2012
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.