Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 05/2014

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v  Meste Nová Dubnica


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.