Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 06/2014

O zrušení VZN č. 10/2008 Mesta Nová Dubnica – Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice
v Novej Dubnici a VZN č. 11/2004 Mesta Nová Dubnica – Knižničný a výpožičný poriadok
Mestskej knižnice v Novej Dubnici Článok 1.Úvodné ustanovenie


Účinné od : 10.07.2014
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.