Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2015

o zrušení  VZN č. 12/2014 Mesta Nová Dubnica o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Nová Dubnica


Účinné od : 11.09.2015
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.