Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/1992 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/1992

o zákaze používania pitnej vody na polievanie záhrad a umývanie áut


Účinné od : 15.07.1992
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.