Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 09/2018

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť " Územného plánu mesta Nová Dubnica" Zmeny a doplnky č.2

 

 
Účinné od : 22.10.2018
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.