Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2014 

o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a verejnej hudobnej produkciiÚčinné od: 01.01.2015
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.