Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2018
 
Príloha

 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta


 
Účinné od : 01.01.2019
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.