Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 12/2014

o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Nová Dubnica


Účinné od : 01.01.2015


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.