Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 15/ 2008

o niektorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na území Mesta Nová Dubnica

Príloha č. 1              

 

 

 

Účinné od : 01.01.2009


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.