Všeobecne záväzné nariadenie č.05/2005 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2005

o Mestskej polícii mesta Nová Dubnica


Účinné od : 15.07.2005
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.