Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. o verejnom obstarávaní

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov


***************************************************************************************************************************************

 

1. Ochranné pracovné prostriedky a materiálno – technické vybavenie pre OHZ


Predmet zákazky

Ochranné pracovné prostriedky a materiálno – technické vybavenie pre OHZ

Stručný opis zákazky

Nákup tovaru: elektrocentrála, hasičské hadice, hasičský vak, hasičské rukavice

Termín zverejnenia

22.1.2014

Druh zákazky

tovar

Kontaktná osoba

Mgr. Janka Oriešková

 

****************************************************************************************************************************************

 

2. Verejný vodovod – PZ Hliny v N. Dubnici,  Verejný STL plynovod – PZ Hliny v N. Dubnici.

    Verejný STL plynovod – PZ Hliny v N. Dubnici


Predmet zákazky Verejný vodovod – PZ Hliny v N. Dubnici,  Verejný STL plynovod – PZ Hliny v N. Dubnici
Verejný STL plynovod – PZ Hliny v N. Dubnici
Stručný opis zákazky Vybudovanie verejného rozvodu vody pre zásobovanie PZ v N. Dubnici z rúr PE D 110, SDR 17 PN 10 160/9,5 podľa vypracovanej PD
Vybudovanie STL plynovodu pre zásobovanie PZ v N. Dubnici z rúr PE D 110 PN 0,3 MPa, podľa vypracovanej PD
Termín zverejnenia 17.2.2014
Druh zákazky práca
Kontaktná osoba Rudolf Michalík, MsÚ – odd. VÚPaD,  N. Dubnica č.t. 4433524 kl. 151


 

*********************************************************************************************************************************

 

3. Vodorovné dopravné značenie v meste N. Dubnica

 

Predmet zákazky Vodorovné dopravné značenie v meste N. Dubnica
Stručný opis zákazky Vyznačenie parkovacích miest, prechodov pre chodcov, vodiacich a deliacich čiar, zastávky BUS a pod.
Termín zverejnenia 17.2.2014
Druh zákazky práca
Kontaktná osoba Rudolf Michalík, MsÚ – odd. VÚPaD,  N. Dubnica č.t. 4433524 kl. 151


 

*******************************************************************************************************************************

 

4. Komunikacie-Dopravne napojenie priemyselnej zony Nova Dubnica

 

Predmet zákazky Komunikacie-Dopravne napojenie priemyselnej zony
Stručný opis zákazky Rozmnoženie projektovej dokumentacie-podklady pre verejnú  súťaž
Termín zverejnenia 19.2.2014
Druh zákazky služba
Kontaktná osoba Ing.Krumpolec Ján, MsU-oddelenie VUPaD Nova Dubnica, tel: 4433524, kl. 150

 

*******************************************************************************************************************************

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.