Zoznam hlásení

Dátum Súbor/y Poznámka
24.06.2020 Oznámenia o zmene orientačného čísla
Oznamy pre občanov m.č.Kolačín

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.