Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
12/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_12_2018
Objednávky_12_2018 31.12.2018 23 844,83€
11/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_11_2018
Objednávky_11_2018 30.11.2018 34 052,50€
10/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_10_2018
Objednávky_10_2018 31.10.2018 35 605,73€
09/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_09_2018
Objednávky_09_2018 30.09.2018 45 058,16€
08/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_08_2018
Objednávky_08_2018 31.08.2018 37 436,04€
07/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_07_2018
Objednávky_07_2018 31.07.2018 43 146,81€
06/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_06_2018
Objednávky_06_2018 30.06.2018 60 673,78€
05/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_05_2018
Objednávky_05_2018 31.05.2018 50 869,42€
04/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_04_2018
Objednávky_04_2018 30.04.2018 51 320,70€
03/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_03_2018
Objednávky_03_2018 31.03.2018 23 343,28€
02/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_02_2018
Objednávky_02_2018 28.02.2018 17 853,15€
01/2018 Zoznam objednávok
Objednávky_01_2018
Objednávky_01_2018 31.01.2018 62 737,15€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.