Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
12/2020 Zoznam objednávok

Objednávky_12_2020 31.12.2020 46 801,69€
11/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_11_2020
Objednávky_11_2020 30.11.2020 44 514,53€
10/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_10_2020
Objednávky_10_2020 31.10.2020 44 005,04€
09/2020 Zoznam objednávok

Objednávky_09_2020 30.09.2020 61 801,37€
08/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_08_2020
Objednávky_08_2020 31.08.2020 143451,94€
07/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_07_2020
Objednávky_07_2020 31.07.2020 26 671,76€
06/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_06_2020
Objednávky_06_2020 30.06.2020 36 272,87€
05/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_05_2020
Objednávky_05_2020 31.05.2020 31 577,73€
04/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_04_2020
Objednávky_04_2020 30.04.2020 76 459,37€
03/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_03_2020
Objednávky_03_2020 31.03.2020 29 227,12€
02/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_02_2020
Objednávky_02_2020 29.02.2020 62 545,24€
01/2020 Zoznam objednávok
Objednávky_01_2020
Objednávky_01_2020 31.01.2020 41816,95€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.