Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
05/2018 Zmluva na výkon činnosti
Zmluva
Ing. Jozef Čupák 15.01.2018 1 196,00€
04/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. arch. Marián Antal 15.01.2018 9 500,00€
06/2018 Zmluva o nájme
Zmluva
Erika Hajdinová 12.01.2018 60,90€ / ročne
01/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018
Zmluva
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 08.01.2018 96 730,00€
02/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018
Zmluva
Občianske združenie EDEN 08.01.2018 131050,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.