Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
424/2018 Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 27.12.2018
425/2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 27.12.2018
426/2018 Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 27.12.2018
427/2018 Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 27.12.2018
428/2018 Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 27.12.2018
429/2018 Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 27.12.2018
430/2018 Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 27.12.2018
431/2018 Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 27.12.2018
432/2018 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 27.12.2018
467/2018 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Zmluva
Občianske združenie EDEN 27.12.2018 20 017,68€
462/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Štefan Brezničan 21.12.2018 500,00€
468/2018 Zmluva o prenájme časti priestorov Kina Panorex
Zmluva
TENYA, s.r.o. 21.12.2018 100,00€ / + % za energie
460/2018 Dodatok č. 6 k Zmluve o spôsobe rozúčtovania a úhrady dodávok vody
Dodatok
MINDO, s.r.o. 20.12.2018
438/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Marta Babuková 19.12.2018 50,00€
412/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
PaedDr. Soňa Kačíková 18.12.2018 50,00€
466/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Ján Daniško 18.12.2018 238,50€
469/2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
Dodatok
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 18.12.2018
470/2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za poskytovanie soc. služby
Dodatok
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 18.12.2018
463/2018 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Katarína Martinková 14.12.2018 1 200,00€ / mesačne
399/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zverení majetku do správy
Dodatok
Materská škola P. Jilemnického 14.12.2018 10 018,16€
464/2018 Zmluva o vykonávaní činností spojených so zberom, vývozom a prepravou KO
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica s.r.o. 13.12.2018 230 000,00€
465/2018 Nájomná zmluva
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 13.12.2018 1,00€
455/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva
Považie Company s.r.o. 12.12.2018 10 200,00€
413/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Peter Lendel 12.12.2018 50,00€
414/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Ľubomír Kunert 12.12.2018 50,00€
437/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Jaroslav Kusý 12.12.2018 50,00€
458/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
PeTeREC, a.s. 12.12.2018 4 320,00€
457/2018 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica s.r.o. 10.12.2018 30 000,00€ / ročne
459/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 360/2018
Dodatok
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 07.12.2018 17 640,74€
417/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva
ZO SZZ č.23-23 Nová Dubnica Pri kotolni 07.12.2018 300,00€
453/2018 Zmluva o spolupráci
Zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 06.12.2018
436/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
SOMI Systems a.s. 06.12.2018 5 832,00€
434/2018 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb v jedálni
Zmluva
Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica 05.12.2018
444/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Matej Cucík 05.12.2018 80,00€
447/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Helena Uherková 05.12.2018 100,00€
448/2018 Zmluva o vytvorení diela
Zmluva
Drahomír Šťastný 05.12.2018 500,00€
452/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Gubančok 05.12.2018 60,00€
415/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok
Bc. Jaroslav Marušinec 04.12.2018
416/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok
Vincent Bezdeda 04.12.2018
422/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok
JUDr. Miroslav Holba 04.12.2018
418/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok
Bc. Štefan Cucík 04.12.2018
419/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok
Štefan Dvorský 04.12.2018
420/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok
Mgr. Tomáš Zemko 04.12.2018
421/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok
MUDr. Mária Augustínová 04.12.2018
451/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Ivan Rajec 04.12.2018 30,00€
454/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 04.12.2018 100,00€
400/2018 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 14/2003 o zverení majetku do správy
Dodatok
Základná škola J. Kráľa 29.11.2018
449/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
Aquatec VFL s.r.o. 29.11.2018 100,00€
435/2018 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
Zmluva
SOMI Applications, s.r.o. 29.11.2018 162,00€ / mesačne
439/2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva
Ing. Marta Tóthová 28.11.2018 4 560,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.