Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
213/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Alexander Gubár - PINUS 15.06.2018 500,00€
163/2018 Dohoda o ukončení výpožičky
Zmluva
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 31.05.2018
187/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
Valivé ložiská P&M, s.r.o. 31.05.2018 100,00€
180/2018 Zmluva o vystúpení
Zmluva
Vratko Rohoň - SHOTGUN PRODUCTION 30.05.2018 4 500,00€
185/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 30.05.2018 100 813,24€
68/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Zmluva
Rudolf Fusik, Lucia Fusiková, Gabriel Fusik, Jozef Fusik, Vladimír Košut, Stanislav Marek, EUROPEUM, s.r.o. 29.05.2018 510,50€
183/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Miroslav Dorociak 29.05.2018 100,00€
186/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 29.05.2018 2 000,00€
172/2018 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Mgr. Bibiána Kováčová, Mgr. Erich Kováč 29.05.2018
173/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Marek Czánik 29.05.2018 1 627,44€
168/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Mário Badík 28.05.2018 300,00€
184/2018 Zmluva o odbere plastového odpadu
Zmluva
STROJMAST s.r.o. 28.05.2018
177/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
QEX, a.s. 25.05.2018 200,00€
181/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
PD FLÓRA 25.05.2018 200,00€
182/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
PW s.r.o. 25.05.2018 100,00€
169/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Zuzana Bačová 24.05.2018 50,00€
170/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Miriama Martináková 23.05.2018 300,00€
171/2018 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
Zmluva
Richard Retamóza 23.05.2018 250,00€
179/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Jozef Tichý 22.05.2018 30,00€
143/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Okresná organizácia jednoty dôchodcov Ilava, ZO Nová Dubnica 11.05.2018 600,00€
141/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Košeca 10.05.2018 150,00€
164/2018 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Zmluva
Divadelné centrum 09.05.2018
139/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Združenie klubu dôchodcov Nová Dubnica 04.05.2018 750,00€
87/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
AKTIVITY DW KLUB 03.05.2018 500,00€
92/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
LT-Len Tanec 02.05.2018 350,00€
137/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
SORELA 02.05.2018 5 000,00€
160/2018 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
Zmluva
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 02.05.2018
166/2018 Zmluva o platení úhrady za poskytovanie sociálnych služieb
Zmluva
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 02.05.2018
88/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Dychový orchester a mažoretky, Nová Dubnica 27.04.2018 4 500,00€
90/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Slovenský skauting 62. zbor Strelka Nová Dubnica 27.04.2018
86/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Kolačín 26.04.2018 6 600,00€
93/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Klub paličkovanej čipky 26.04.2018 500,00€
96/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica 26.04.2018 500,00€
138/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Nová Dubnica 26.04.2018 5 000,00€
94/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Detská organizácia Fénix Nová Dubnica 25.04.2018 600,00€
157/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
MEGAWASTE Slovakia s.r.o. 25.04.2018 500,00€
89/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica 25.04.2018 800,00€
91/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
OVEČKOVO 25.04.2018 400,00€
97/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Únia žien Slovenska ZO Nová Dubnica 25.04.2018 500,00€
98/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky Nová Dubnica 25.04.2018 350,00€
140/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Centrum Nepočujúcich ANEPS Nová Dubnica 25.04.2018 150,00€
142/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Ilava, ZO Kolačín 25.04.2018 400,00€
144/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Klub Venuša Nová Dubnica 25.04.2018 360,00€
167/2018 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Zmluva
INSA, s.r.o. 25.04.2018
145/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Nová Dubnica 24.04.2018 700,00€
161/2018 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v jedálni
Zmluva
REPO-Gastro, s.r.o. 24.04.2018
155/2018 Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 23.04.2018 570 000,00€
158/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
ANSIL, s.r.o. 23.04.2018 150,00€
162/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 23.04.2018 12 882,24€
95/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica n/V 20.04.2018 600,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.