Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
358/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 17.10.2018 40 300,00€
352/2018 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
Zmluva
La Gioia 12.10.2018
355/2018 Zmluva uzatvorená v zmysle §269
Zmluva
Občianske združenie Divadlo Maska 12.10.2018
357/2018 Zmluva o prenájme časti objektu vo vlastníctve mesta
Zmluva
Ľudová strana Pevnosť Slovensko 11.10.2018 27,18€
347/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Jarmila Bajzíková 08.10.2018 20,00€
353/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Zmluva
SPARK - EX, s.r.o. 05.10.2018 13 200,00€
237/2018 Zmluva o prevode vlastníctva NP
Zmluva
Katarína Nováková 03.10.2018 8 809,31€
345/2018 Zmluva o prenájme časti objektov vo vlastníctve mesta
Zmluva
Ing. Peter Marušinec 01.10.2018 99,56€
256/2018 Uznanie dlhu a dohoda o splatení dlhu
Dohoda
Ing. Marcel Körösi, Ing. Eva Körösiová, Ing. Štefan Lameš, Ing. Andrea Lamešová, MUDr. Vladimír Bačinský, MUDr. Mária Bačinská 01.10.2018
319/2018 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Futbalový klub Nová Dubnica 01.10.2018
321/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Ing. František Ďuriš 27.09.2018 1 627,44€
322/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Patrik Pukit 27.09.2018 1 627,44€
323/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Matilda Jankovičová 27.09.2018 1 627,44€
324/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Ing. Milan Kapuš 27.09.2018 1 627,44€
325/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Bc. Petra Pažítková 27.09.2018 1 627,44€
326/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Martina Mikušová 27.09.2018 1 627,44€
327/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Norbert Prekop 27.09.2018 1 627,44€
328/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Martin Šuvara 27.09.2018 1 847,04€
329/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Michal Bartek 27.09.2018 2 555,88€
330/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Vladimíra Glóriková 27.09.2018 2 336,28€
331/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Ľudmila Slováčková 27.09.2018 2 430,96€
332/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Erika Hrdá 27.09.2018 2 336,28€
333/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Katarína Kučíková 27.09.2018 2 336,28€
334/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Jakub Porubský 27.09.2018 2 430,96€
335/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Ing. Mirianna Škrovánková 27.09.2018 2 336,28€
336/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Tatiana Kišková 27.09.2018 2 336,28€
337/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Tomáš Fabian 27.09.2018 2 430,96€
338/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Tomáš Fabuš 27.09.2018 3 190,56€
339/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Adrián Rostás 27.09.2018 3 190,56€
340/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Martin Kučík, Mária Kučíková 27.09.2018 3 190,56€
341/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Alexander Pagáč 27.09.2018 3 190,56€
342/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Jana Surovková 27.09.2018 2 970,96€
343/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Miroslava Sýkorová 27.09.2018 3 190,56€
426/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok
IS- Idustry Solutions, a.s. 24.09.2018 1 660,00€
344/2018 Dohoda o poskytnutí príspevku
Zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 24.09.2018
317/2018 Zmluva o budúcej zmluve o nájme NP
Zmluva
Medal, s.r.o. 21.09.2018
318/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
ErasData - Pro s.r.o. 21.09.2018 5 346,00€
254/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Marcel Körösi, Ing. Eva Körösiová, Ing. Štefan Lameš, Ing. Andrea Lamešová, MUDr. Vladimír Bačinský, MUDr. Mária Bačinská 20.09.2018 10 425,00€
304/2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Ing. Tomáš Ladecký 20.09.2018
315/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Adam Johann Gawron 18.09.2018 140,00€
291/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 17.09.2018 30 000,00€
253/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Peter Nastišin, Ing. Gabriela Nastišinová 17.09.2018 3 475,00€
263/2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Jozef Pastorek 17.09.2018 10,00€ / za m2
311/2018 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
Dodatok
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 17.09.2018
308/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Mário Badík 13.09.2018 200,00€
294/2018 Zmluva o verejných vodovodoch
Zmluva
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 05.09.2018
295/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Nikol Rafaj 04.09.2018 300,00€
296/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Jozef Vydrnák 04.09.2018 50,00€
297/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Mária Durišová 04.09.2018 50,00€
298/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Stanislava Habšudová 04.09.2018 50,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.