Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
270/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok
SPARK - EX, s.r.o. 17.08.2018 9513,41€
269/2018 Zmluva o spolupráci
Zmluva
Silverart, s.r.o. 17.08.2018
264/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Alexander Gubár - PINUS 16.08.2018 500,00€
259/2018 Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov
Zmluva
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.08.2018
262/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o Zneškodňovaní komunálnych odpadov
Dodatok
MEGAWASTE Slovakia s.r.o. 15.08.2018 457,80€
258/2018 Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov
Zmluva
REALITKA 4U, s.r.o. 13.08.2018
255/2018 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva
Slovenská distribučná, a.s. 10.08.2018
233/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.08.2018 2 795,85€
250/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 25.07.2018
240/2018 Zmluva o nájme
Zmluva
Milan Bašo 25.07.2018 19,10€ / mesačne
245/2018 Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme NP
Dodatok
LT-Len Tanec 25.07.2018 234,01€ / mesačne
251/2018 Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda
Martin Husár 24.07.2018
244/2018 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Občianske združenie HATO COMBAT ACADEMY 24.07.2018 203,92€ / mesačne
252/2018 Nájomná zmluva
Zmluva
Katarína Jurenková 24.07.2018 150,00€ / ročne
248/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Marian Šupák 20.07.2018 800,00€
243/2018 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Nová Dubnica 20.07.2018
325/2018 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Dohoda
MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. 19.07.2018 2 684,10€
249/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
SPARK - EX, s.r.o. 19.07.2018 16 607,08€
242/2018 Zmluva o budúcej zmluve o nájme NP
Zmluva
OSA - Športová akadémia, o.z. 18.07.2018
241/2018 Zmluva o nájme
Zmluva
Ing. Milan Útly 18.07.2018 28,14€ / ročne
236/2018 Zmluva o prevode vlastníctva NP
Zmluva
Bruno Bartoš, Zuzana Bartošová 18.07.2018 9 150,00€
239/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
Dodatok
Občianske združenie OVEČKOVO 16.07.2018
227/2018 Zmluva o umiestnení informačných tabulí na stĺpoch VO
Zmluva
NEWAYS SLOVAKIA, a.s. 12.07.2018 480,00€ / ročne
231/2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Zmluva
MFK Nová Dubnica o.z. 11.07.2018 1 790,00€
228/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok
Mário Badík 11.07.2018 300,00€
234/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
KOSTE plus s.r.o. 11.07.2018 5 012,40€
215/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva
Fond na podporu umenia 03.07.2018 1 800,00€
232/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb
Dodatok
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 02.07.2018
218/2018 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 02.07.2018
100/2018 Zmluva o umiestnení informačných tabulí na stĺpoch VO
Zmluva
Leoni Slovakia, spol. s.r.o. 28.06.2018 120,00€ / ročne
222/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Katarína Lacková 28.06.2018 1 736,04€
224/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Miroslav Dorociak 27.06.2018 150,00€
210/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Martina Mikušová 26.06.2018
219/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
PaedDr. Miroslava Kaliňáková 26.06.2018 100,00€
221/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
Dodatok
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 25.06.2018 3 000,00€
212/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj 20.06.2018 1 500,00€
229/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb
Dodatok
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 19.06.2018
25/2018 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
Zmluva
Drahomír Šťastný 18.06.2018 1 300,00€
213/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Alexander Gubár - PINUS 15.06.2018 500,00€
188/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Viera Vojtášová 15.06.2018
189/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Erika Hrdá 15.06.2018
190/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Martin Kučík 15.06.2018
191/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Alexander Pagáč 15.06.2018
192/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Katarína Kučíková 15.06.2018
193/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Michal Bartek 15.06.2018
194/2018 Tomáš Fabuš
Dodatok
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu 15.06.2018
195/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Adrian Rostás 15.06.2018
196/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Vladimíra Glóriková 15.06.2018
197/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Ľudmila Slováčková 15.06.2018
198/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Ing. František Ďuriš 15.06.2018
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.