Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
66/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Gabriela Majchráková 08.03.2018 15,00€
77/2018 Dodatok č.3 k Zmluve o účelovom úvere č. 0473/15/08690
Dodatok
Československá obchodná banka, a.s. 08.03.2018
45/2018 Zmluva o spolupráci
Zmluva
KUMŠT PRODUCTION, s.r.o. 08.03.2018
75/2018 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Romana Leitmannová, Marián Leitmann 08.03.2018
76/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Romana Leitmannová, Marián Leitmann 08.03.2018 2 334,72€
74/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. 07.03.2018 19,92€
55/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Doprastav a.s. 02.03.2018 84 539,83€
50/2018 Zmluva o výpožičke
Zmluva
KAMEgroup, s.r.o. 28.02.2018
51/2018 Zmluva o výpožičke
Zmluva
KAMEgroup, s.r.o. 28.02.2018
47/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva
KAMEgroup, s.r.o. 28.02.2018
48/2018 Nájomná zmluva
Zmluva
KAMEgroup, s.r.o. 28.02.2018 500,00€
46/2018 Dohoda o skončení nájmu bytu
Zmluva
Gabriela Makovcová 28.02.2018
70/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 28.02.2018 445,33€ / mesačne
59/2018 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
BALMIK, s.r.o. 28.02.2018 275,65€ / mesačne
61/2018 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Marián Kiša 28.02.2018 232,45€ / mesačne
63/2018 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
APEN, s.r.o. 28.02.2018 239,24€ / mesačne
71/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 28.02.2018 111,55€ / mesačne
72/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
LE-MONT, s.r.o. 28.02.2018 152,28€ / mesačne
73/2018 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
3dtechnologie, s.r.o. 28.02.2018 79,36€ / mesačne
44/2018 Zmluva o spolupráci
Zmluva
Bubliny Vodné s.r.o. 26.02.2018
53/2018 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území mesta
Zmluva
F.M.RECYKLING s.r.o. 26.02.2018
57/2018 Zmluva o výkupe vedlajších živočíšnych produktov
Zmluva
LADISCO s.r.o. 26.02.2018
56/2018 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
Zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 23.02.2018
54/2018 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 16.02.2018
32/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Marianna Černá 12.02.2018 3 240,00€ / ročne
41/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Saroute, s.r.o. 12.02.2018 25 000,00€
42/2018 Zmluva o odbere odpadu
Zmluva
3R Group, s.r.o. 12.02.2018
67/2018 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 12.02.2018
38/2018 Zmluva o vinkulácií vkladu
Zmluva
Československá obchodná banka, a.s. 07.02.2018 100,00€
39/2018 Zmluva o vinkulácií vkladu
Zmluva
Československá obchodná banka, a.s. 07.02.2018 100,00€
34/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
AGRO-NOVA SK, s.r.o. 06.02.2018 21 150,00€
33/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 06.02.2018 150 000,00€
35/2018 Zmluva o zneškodnovaní komunálnych odpadov
Zmluva
MEGAWASTE Slovakia s.r.o. 01.02.2018
459/2017 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Futbalový klub Nová Dubnica 31.01.2018
14/2018 Nájomná zmluva
Zmluva
Futbalový klub Nová Dubnica 31.01.2018 1,00€
18/2018 Dohoda o ukončení výpožičky
Dohoda
Mestský futbalový klub 31.01.2018
19/2018 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Futbalový klub Nová Dubnica 31.01.2018
37/2018 Zmluva o výpožičke
Zmluva
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31.01.2018
28/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme
Dodatok
3dtechnologie, s.r.o. 31.01.2018 73,03€ / mesačne
36/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Viera Vojtášová 30.01.2018 1 627,44€
31/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Gubančok 29.01.2018 100,00€
470/2017 Záložná zmluva
Zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 29.01.2018 369 290,00€
22/2018 Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva
spicybrown s.r.o. 26.01.2018 14 890,00€
27/2018 Zmluva o spolupráci
Zmluva
Umelecká agentúra Katarína, Katarína Krajčírová 26.01.2018
29/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Koníček 26.01.2018 120,00€
30/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Helena Matuščinová 26.01.2018 100,00€
24/2018 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Barbora Remenárová 25.01.2018 3 193,56€
26/2018 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Barbora Remenárová 25.01.2018
15/2018 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
Zmluva
Richard Retamóza 24.01.2018 550,00€
23/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 24.01.2018 13 002,83€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.