Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
311/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 30.10.2019 30000,00€
312/2019 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy
Dohoda
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. 30.10.2019 580,00€
295/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Zuzana Koukalová 30.10.2019 3 193,56€
297/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
Martin Škorčák MATES 29.10.2019 142,03€ / mesačne
304/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
JUDr. Roman Mada, Miriam Madová 29.10.2019 2 050,00€
303/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Roman Holček, PhD., Ing. Jana Holčeková 28.10.2019 1030,00€
288/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Jozef Pastorek, Michaela Harvilová 25.10.2019
306/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Lukáš Lokšeninec, Barbora Lokšenincová 25.10.2019 780,00€
307/2019 Dodatok č.2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Dodatok
Futbalový klub Nová Dubnica 24.10.2019 14 270,00€
308/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
CEVO, s.r.o. 24.10.2019 6 048,00€
286/2019 Zmluva uzatvorená v zmysle § 269
Zmluva
Občianske združenie Divadlo Maska 21.10.2019
298/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Michal Celec 21.10.2019 2 700,00€
264/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Milan Dudáš, Eva Dudášová 18.10.2019 1380,00€
296/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Peter Hunák, Petra Hunáková 17.10.2019
301/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
M-Tinker Minerals, s.r.o. 17.10.2019 6 630,00€
302/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Miriam Martináková 17.10.2019 40,00€
300/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zastúpení TSK 16.10.2019 108850,01€
293/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o zneškodňovaní KO
Zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 10.10.2019 208 316,00€
292/2019 Zmluva o zneškodňovaní komunálnych odpadov
Zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 09.10.2019 219 280,00€
270/2019 Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 09.10.2019
271/2019 Dodatok č.7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 09.10.2019
272/2019 Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 09.10.2019
273/2019 Dodatok č.7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 09.10.2019
274/2019 Dodatok č.11 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 09.10.2019
275/2019 Dodatok č.11 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 09.10.2019
276/2019 Dodatok č.11 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 09.10.2019
277/2019 Dodatok č.11 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 09.10.2019
278/2019 Dodatok č.11 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok
TERMONOVA, a.s. 09.10.2019
289/2019 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v jedálni
Zmluva
Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica 02.10.2019 3,00€ / obed
290/2019 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v jedálni
Zmluva
REPO-Gastro, s.r.o. 02.10.2019 3,60€ / obed
287/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Marianna Černá 01.10.2019 10,00€ / hodina/osoba
282/2019 Zmluva o nájme
Zmluva
Ing. Radovan Palacka 30.09.2019 535,68€ / ročne
284/2019 Zmluva o nájme
Zmluva
Michal Štefan 30.09.2019 367,20€ / ročne
283/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
Ing. Radovan Palacka 27.09.2019
285/2019 Nájomná zmluva
Zmluva
M & J, s.r.o. 27.09.2019 150,00€ / ročne
252/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s. 23.09.2019
269/2019 Dohoda o splatení záväzku
Dohoda
Pavel Riško, s.r.o. 16.09.2019 3 325,54€
195/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Vladimír Bližňák 04.09.2019 1 927,68€
265/2019 Dodatok č.4 k Zmluve o účelovom úvere
Dodatok
Československá obchodná banka, a.s. 23.08.2019
254/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky 21.08.2019 8 000,00€
261/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Dodatok
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín 20.08.2019 2 950,00€
255/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj 19.08.2019 1 500,00€
260/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 14.08.2019
259/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
Dodatok
Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
248/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva
Andrej Vánko, Mgr. Bohuslava Vánková 06.08.2019 305,00€ / ročne
240/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Marián Šupák 05.08.2019 800,00€
241/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Michal Baláž 05.08.2019 600,00€
127/2019 Zmluva o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel
Zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 26.07.2019
245/2019 Zmluva o zabezpečení upratovacej služby
Zmluva
HB Cleaning SK, s.r.o. 25.07.2019 864,00€
246/2019 Zmluva o zabezpečení upratovacej služby
Zmluva
Matej Hajas HAMA 25.07.2019 768,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.