Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
247/2019 Dohoda o ukončení zmluvy
Dohoda
HB Cleaning SK, s.r.o. 25.07.2019
261/2019 Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 23.07.2019
250/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2019
Dodatok
Futbalový klub Nová Dubnica 18.07.2019 14 270,00€
242/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Miloš Konečný, Ing. Hana Konečná 15.07.2019 280,00€
244/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
SPARK-EX, s.r.o. 15.07.2019 25 457,64€
243/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 317/2016
Dodatok
PROJAT s.r.o. 09.07.2019 22 200,00€
209/2019 Zmluva o umiestnení edukačných panelov
Zmluva
EDUINFO, s.r.o. 04.07.2019 720,00€ / ročne
239/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Miroslav Dorociak 04.07.2019 100,00€
233/2019 Hromadná licenčná zmluva

SOZA 01.07.2019 30.08.2019
233/2019 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 01.07.2019
197/2019 Zmluva o nájme
Zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Veľký Kolačín 30.06.2019 3,00€ / ročne
238/2018 Zmluva o prevode vlastníctva NP
Zmluva
Ing. Tibor Bednár, Anna Bednárová 28.06.2019 6 339,22€
217/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Ing, Jozef Holoubek 28.06.2019
218/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
MDDr. Martin Haninec 28.06.2019
219/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 28.06.2019 592,33€ / mesačne
231/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
KMI - Projekt s.r.o. 27.06.2019 17 220,00€
228/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Miriama Martináková 26.06.2019 200,00€
229/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Jarmila Bajzíková 26.06.2019 100,00€
230/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Juraj Hort 26.06.2019 600,00€
216/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva
Fond na podporu umenia 25.06.2019 1 500,00€
223/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
LOTOS-garden s.r.o. 24.06.2019 14 650,40€
225/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok
Saroute s.r.o. 24.06.2019 7 000,00€
105/2019 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok
Bytový podnik, mestská príspevková organizácia 20.06.2019 220,83€ / mesačne
215/2019 Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí
Dohoda
Slovenská republika 20.06.2019 172,46€
224/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Veríme v Zábavu, s.r.o. 18.06.2019 13195,20€
211/2019 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Darina Dohňanská 13.06.2019 194,57€ / mesačne
212/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Pavel Riško, s.r.o. 13.06.2019 723,60€ / mesačne
210/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Peter Oriešek 12.06.2019 250,00€
213/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 12.06.2019 22 197,60€
208/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
SPARK-EX, s.r.o. 07.06.2019 23 922,48€
207/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. BcA. Pavol Seriš, PhD. 05.06.2019 400,00€
205/2019 Zmluva o manažmente projektu
Zmluva
MP Profit PB, s.r.o. 05.06.2019 2 400,00€
203/2019 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 05.06.2019
204/2019 Darovacia zmluva
Zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 30.05.2019 500,00€
164/2019 Zmluva o spoluzorganizovaní umeleckého prpgramu
Zmluva
EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. 30.05.2019
194/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
MgA. Lucia Horňáková Černayová 29.05.2019 50,00€
196/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Mgr. Lenka Hnilková 29.05.2019 1 847,04€
316/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Marek Czánik 29.05.2019 813,75€
189/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Radka Halásová 27.05.2019 1 608,12€
190/2019 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Peter Czánik 27.05.2019
178/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Jasmina Jakalová 22.05.2019 35,00€
179/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Miriam Martináková 22.05.2019 300,00€
180/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Mário Luljak 22.05.2019 150,00€
181/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Silvester Chorvát 22.05.2019 100,00€
182/2019 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
Zmluva
Richard Retamóza 22.05.2019 350,00€
191/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
KRAPS, s.r.o. 22.05.2019 90 000,00€
423/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Vlastníci BD 533, 727, 730 21.05.2019 550,09€
192/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Spojená škola sv. J. Bosca 20.05.2019 1 612,00€
186/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 17.05.2019 35 000,00€
193/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
METAL SERVIS Recycling s.r.o. 16.05.2019
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.