Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
187/2019 Darovacia zmluva
Zmluva
JKC, s.r.o. 14.05.2019 500,00€
176/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
PROJAT s.r.o. 13.05.2019 31 500,00€
165/2019 Zmluva o nájme
Zmluva
Ing. Jana Juráková 13.05.2019 20,81€ / ročne
166/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
Katarína Kandráčová Dámske krajčírstvo 13.05.2019 114,24€ / mesačne
169/2019 Zmluva o vytvorení diela
Zmluva
KOLLÁROVCI - Občianske združenie GORALOV 09.05.2019
170/2019 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania
Dohoda
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 09.05.2019
163/2019 Zmluva o budúcej z,luve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Ing. Peter Štefanec 07.05.2019
171/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Súkromná základná škola 07.05.2019 50,00€
172/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Základná škola Janka Kráľa 1 07.05.2019 50,00€
173/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Spojená škola sv. Jána Bosca 07.05.2019 50,00€
174/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Základná umelecká škola Štefana Baláža 07.05.2019 50,00€
175/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Centrum voľného času 07.05.2019 50,00€
60/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Kolačín 06.05.2019 8 600,00€
168/2019 Licenčná zmluva
Zmluva
Michail Michajlov 06.05.2019
139/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Centrum Nepočujúcich ANEPS Nová Dubnica 03.05.2019 380,00€
147/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Nová Dubnica 03.05.2019 800,00€
167/2019 Zmluva o spolupráci a financovaní
Zmluva
Slovenský futbalový zväz 03.05.2019 14 000,00€
61/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica 02.05.2019 6 300,00€
142/2019 Dohoda k poistnej zmluve
Dohoda
Generali Poisťovňa, a.s. 30.04.2019 2 256,00€
161/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Viktória Tarabová 30.04.2019
143/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Nová Dubnica 30.04.2019 500,00€
151/2019 Zmluva o umiestnení informačnej tabule
Zmluva
ALFA Reklama s.r.o. 30.04.2019 120,00€ / ročne
157/2019 Zmluva o umiestnení informačnej tabule
Zmluva
ALFA Reklama s.r.o. 30.04.2019 120,00€ / ročne
160/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Zmluva
PeTeREC, a.s. 30.04.2019 10 416,67€
162/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 30.04.2019 3 000,00€
135/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže 29.04.2019 1 000,00€
136/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Únia žien Slovenska ZO Nová Dubnica 29.04.2019 600,00€
144/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Nová Dubnica 29.04.2019 700,00€
146/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO Ilava 29.04.2019 300,00€
159/2019 Zmluva o postúpení autorských práv
Zmluva
Ing. Pavol Masár 29.04.2019 3 500,00€
145/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Klub Venuša Nová Dubnica 29.04.2019 500,00€
148/2019 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Norbert Prekop 29.04.2019
149/2019 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Soňa Adamusová 29.04.2019
150/2019 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Mgr. Ivana Telúchová 29.04.2019
152/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Soňa Adamusová 29.04.2019 2 973,24€
153/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Norbert Prekop 29.04.2019
158/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica s.r.o. 26.04.2019 30.11.2019
140/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 25.04.2019 23 790,16€
131/2019 Zámenná zmluva
Zmluva
Marie Florianová 25.04.2019
137/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky 25.04.2019 350,00€
138/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Spojená škola sv. Jána Bosca 23.04.2019 2 030,00€
155/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2019
Občianske združenie EDEN 23.04.2019 3 235,00€
154/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2019
Dodatok
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 23.04.2019 2 485,00€
156/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2019
Dodatok
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 23.04.2019 6 410,00€
56/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Futbalový klub Nová Dubnica 17.04.2019 700,00€
58/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica 17.04.2019 1 200,00€
80/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
OVEČKOVO 16.04.2019 600,00€
57/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Klub slovenských turistov Kolačín 16.04.2019 600,00€
59/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Tenisový klub Nová Dubnica 12.04.2019 850,00€
79/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica 12.04.2019 900,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.