Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
81/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Klub paličkovanej čipky 12.04.2019 700,00€
82/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica n/V 12.04.2019 700,00€
133/2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Zmluva
TextilEco a.s. 10.04.2019
132/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Anton Hudec RESTAV, s.r.o. 08.04.2019 11 112,17€
117/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
LOTOS-garden s.r.o. 05.04.2019 23 996,76€
121/2019 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 29.03.2019
89/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
NETURE BAU, spol. s.r.o. 28.03.2019 124,17€ / mesačne
90/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
MV Consult, s.r.o. 28.03.2019 180,02€ / mesačne
91/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Zmluva
Miroslav Kondel MK & M-SK 28.03.2019 117,48€ / mesačne
92/2019 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Marián Kiša 28.03.2019 194,83€ / mesačne
93/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
LE-MONT, s.r.o. 28.03.2019 119,58€ / mesačne
94/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 28.03.2019 60,42€ / mesačne
95/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
BALMIK, s.r.o. 28.03.2019 225,42€ / mesačne
96/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
AWISO, s.r.o. 28.03.2019 58,75€ / mesačne
97/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
APEN, s.r.o. 28.03.2019 198,33€ / mesačne
98/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Anton Škorčák - TOCOM 28.03.2019 35,87€ / mesačne
99/2019 Dodatok č.7 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Darina Mišovcová 28.03.2019 100,74€ / mesačne
101/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Pavel Riško, s.r.o. 28.03.2019 939,17€ / mesačne
102/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
ZEKA 1, s.r.o. 28.03.2019 246,70€ / mesačne
103/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Michal Vlkovič - VLKOTECH 28.03.2019 111,54€ / mesačne
104/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Petra Gajdošíková 28.03.2019 111,35€ / mesačne
106/2019 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
VH-ELECTRONICS, s.r.o. 28.03.2019 531,05€ / mesačne
107/2019 Dodatok č.6 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Milan Budík - Klenotníctvo u Budíka 28.03.2019 105,83€ / mesačne
108/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
Anton Škorčák - TOCOM 28.03.2019 715,00€ / ročne
109/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
Martin Škorčák MATES 28.03.2019 275,37€ / mesačne
110/2019 Dodatok č.8 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
ELMART, s.r.o. 28.03.2019 304,17€ / mesačne
111/2019 Dodatok č.5 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
Miriam Bôbiková - Salón "PAMELA" 28.03.2019 145,83€ / mesačne
118/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecnéhoi bremena
Zmluva
Mgr. Iveta Pekařová, Zbyněk Pekař 28.03.2019
124/2019 Dodatok k Zmluva o dielo
Dodatok
HLASY, s.r.o. 27.03.2019
122/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Doprastav, a.s. 25.03.2019 73 863,86€
125/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
SALVEO, s.r.o. 25.03.2019
126/2019 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Medal ND s.r.o. 25.03.2019 185,53€ / mesačne
72/2019 Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva
Štefan Hruštinec 22.03.2019
74/2019 Zmluva o poskytnutí služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému
Zmluva
CORA GEO, s.r.o. 20.03.2019 118 523,80€
20/2019 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Ing. Jana Šošovičková 20.03.2019
21/2019 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Mgr. Iveta Pekaŕová 20.03.2019
22/2019 Zmluva o výpožičke
Zmluva
RNDr. Peter Perichta 20.03.2019
23/2019 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Jaroslav Tlapák 20.03.2019
24/2019 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Bc. Jozef Bukovčák 20.03.2019
25/2019 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Michal Bukovčák 20.03.2019
26/2019 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Lukáš Cucík 20.03.2019
113/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok
Soňa Adamusová 20.03.2019
114/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Mgr. Ivona Roncová 20.03.2019 1 627,44€
115/2019 Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
Zmluva
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. 20.03.2019 580,00€
78/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Marcel Jaseň 13.03.2019 36 901,58€
76/2016 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 13.03.2019
77/2019 Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve
Dodatok
SOZA 13.03.2019
83/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok
PRVÁUMÝVACIA Dubnica s.r.o. 13.03.2019
65/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Jasmína Jakalová 08.03.2019 15,00€
75/2019 Zmluva o spolupráci
Zmluva
Rádio WOW s.r.o. 08.03.2019 1 500,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.